<
Velkommen til møte søndag 30.sept. kl.19.00
Tale v/Per Sverre Bårdsen