Søndag 14.okt.kl.19.00 er det samemisjonen
som har møte hos oss.
Tale v T.M Haraldseid
Velkommen