Velkommen til møte søndag 21.okt. kl.19.00
Tale v/Olav M Lomheim.