Velkommen til møte søndag 4.nov. kl.19.00
Tale og sang v/G. Kallevåg