Velkommen til møte søndag 9.desember kl.19.00
Tale v/Olav Eikemo.
Nattverd.