Velkommen til møte søndag 16.des. kl.19.00
Vi synger julen inn.
Musikklaget blir med og andakt v/Jorunn Eikemo