Velkommen til møte søndag 13.januar kl.19.00
Tale og sang v/Lars Reinlund