Velkommen til årsmøte søndag 17.februar kl.18.00
Andakt v/Arne Knutsen