Velkommen til møte søndag 3.mars kl.19.00
Tale v/Nils Dybdal-Holthe