Velkommen til møteuke 20. – 24.mars (ikke lørdag).
Møtene starter kl.19.00
Talere blir Roar Vik og Klaus Muff.
Sang hver kveld, Karl Einar Tvedt, Jorunn Dirdal, Else Karin og Rolf Stackbom og
Jette Marie og Bjarne Steinsund.
Møtene er et samarbeid mellom Betania og NMS