Velkommen til møte søndag 7.april kl.19.00
Tale v/ T. Steinsland
Sang av Havgap