Velkommen til påskemøte søndag 14.april kl.19.00
Vi synger påskesalmer og sanger og vi leser påsketekster.