Velkommen til møte søndag 5.mai kl.19.00
Håkon C Hartvedt taler og synger.