Velkommen til møte søndag 18.aug. kl.19.00. Tale v/Halvard Sveen