Velkommen til møte søndag 1.sept. kl.19.00
Tale og sang ved Georg Kallevåg