Velkommen til møte søndag 8.sept. kl.19.00
Tale v/Torgeir Lauvås