Velkommen til møte søndag 15.sept. kl.19.00
Tale v/Ola Malvin Lomheim
Nattverd