Velkommen til møte søndag 20.okt. kl.19.00
Tale v/A Lindekleiv