Velkommen til møte søndag 3.nov. kl.19.00
Tale v/Per Sverre Bårdsen