Velkommen til møte søndag 24.nov. kl.19.00
Tale v/Georg Mork