Velkommen til adventsmøte søndag 1.desember kl.19.00
Bibelgruppa deltar med andakt, sang og vitnesbyrd.
Bevertning.