Misjonsmøte

Velkommen til misjonsmøte onsdag  4 sept.kl.19.00.  Tale ved Gunnar Hamnøy og info fra arbeidet NSP Aid driver i Kenya.