Møte


Velkommen til møte 6.januar kl.19.00
Tale v/Rolf Stackbom