Møte søndag 2.juni


Møte søndag 2.juni kl.19.00
Tale v/Ole Dagfinn Østhus
Velkommen