Møtehelg 11.-13.okt.


Fredag kl.19.00 Misjonskveld m/fokus på India.
Lørdag kl.19.00 Bibeltime
Søndag kl.19.00 Møte, Jorunn Dirdal synger