Velkommen til møteuke 20. – 24.mars (ikke lørdag).
Møtene starter kl.19.00
Talere blir Roar Vik og Klaus Muff.
Sang hver kveld, Karl Einar Tvedt, Jorunn Dirdal, Else Karin og Rolf Stackbom og
Jette Marie og Bjarne Steinsund.
Møtene er et samarbeid mellom Betania og NMS

MARS17. kl.19.00

Søndagsmøte med Kristen Nærradio Haugaland

Sangkveld


Velkommen til sangkveld søndag 10.mars kl.19.00
Sang av Synnøve og Jon Osvald Harila – Halvard og Ole Abel Sveen.


Velkommen til møte søndag 3.mars kl.19.00
Tale v/Nils Dybdal-Holthe


Velkommen til møte søndag 24.febr. kl.19.00
Tale v/Nils Dybdal-Holthe


Velkommen til årsmøte søndag 17.februar kl.18.00
Andakt v/Arne Knutsen

Møte


Velkommen til møte søndag 3.februar kl.19.00
Tale v/Per Sverre Bårdsen

Møteuke


Velkommen til møter 23.-27.januar kl.19.00
Bønn kl.18.30
Marit Stokken Berland og Jarle Berland.


Velkommen til møte søndag 20.januar kl.19.00
Tale v/Karl Einar Tvedt