Bibel og bønn

Fra 2018 startet vi opp med bibel og bønn. Vi leser søndagens tekst og
samtaler om den. Vi avslutter samlingen med en bønnestund.
Disse samlingene starter kl.19.00 hver onsdag med unntak av de onsdagene vi har møteuke eller temasamling.

IMG_6043_copy

«Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få.» Trygve Bjerkrheim