Bibel og bønn

Vi leser søndagens tekst og samtaler om den.
Vi avslutter samlingen med en bønnestund.
Disse samlingene starter kl.19.00 hver onsdag med unntak av de onsdagene vi har møteuke eller temasamling.

IMG_6043_copy

«Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få.» Trygve Bjerkrheim