Torsdagstreff

2. torsdag i måneden samles vi til et formiddagstreff kl.11:00. En trivelig stund med andakt, sang, bevertning og utlodning.