Søndagsmøter

Vi har møter hver søndag kl. 19:00. Da møtes vi for å høre Guds ord gjennom tale og vitnesbyrd. Lokale sangkrefter deltar ofte på disse kveldene.

Enkelte søndager har vi sangkvelder. Da inviteres kor, smågrupper eller solister. Da blir det mye sang og musikk.

Følg med på facebook.